گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه مرکز بهداشت حضرت زینب (س)

  • آدرس بوشهر - دواس - مرکز بهداشت حضرت زینب
  • تلفن 07733440805

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت حضرت زینب (س)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت حضرت زینب (س)
  • بوشهر - دواس - مرکز بهداشت حضرت زینب
  • 07733440805
مجوز ها و تاییدیه ها