گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون

  • آدرس 07142227080 - 07142227081 - 07142227083
  • تلفن فارس , شهرستان کازرون , خیابان شهید باهنر

درباره آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون


آدرس آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون
  • 07142227080 - 07142227081 - 07142227083
  • فارس - شهرستان کازرون - خیابان شهید باهنر
مجوز ها و تاییدیه ها