گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهیدبهشتی

  • آدرس فارس - شیراز – فلکه ولیعصر (عج) - چهارراه دروازه سعدی
  • تلفن 07132241161

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهیدبهشتی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها