گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع)اصفهان

  • آدرس اصفهان - خیابان کاوه - خیابان ابوریحان بیرونی - خیابان ال محمد - نبش میدان برازنده
  • تلفن 03134501089

درباره آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع)اصفهان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها