گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهدای نی ریز

  • آدرس فارس - خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین
  • تلفن 07153830111 , 07153830112 , 07153830113 , 07153830114

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهدای نی ریز


مجوز ها و تاییدیه ها