گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)

  • آدرس تهران - ورامین قیامدشت - بلوار امام خمینی- روبروی شرکت گاز - پلاک 225
  • تلفن 33594517

درباره آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها