آزمایشگاه شبانه روزی مرکزی لواسان

  • آدرس تهران - لواسان - بلوار امام خمینی - گلندوک - مقابل بانک صادرات
  • تلفن 26547589

درباره آزمایشگاه شبانه روزی مرکزی لواسان


آدرس آزمایشگاه شبانه روزی مرکزی لواسان
  • تهران - لواسان - بلوار امام خمینی - گلندوک - مقابل بانک صادرات
  • 26547589
مجوز ها و تاییدیه ها