گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه درمانگاه خیریه حضرت ثامن الائمه (ع)اصفهان

  • آدرس اصفهان - بزرگراه پروین - نرسیده به پل سرهنگ - جنب قنادی نگار
  • تلفن 03135813880

درباره آزمایشگاه درمانگاه خیریه حضرت ثامن الائمه (ع)اصفهان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه درمانگاه خیریه حضرت ثامن الائمه (ع)اصفهان
  • اصفهان - بزرگراه پروین - نرسیده به پل سرهنگ - جنب قنادی نگار
  • 03135813880
مجوز ها و تاییدیه ها