گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) لامرد

  • آدرس استان فارس - شهرستان لامرد - بلوار ولیعصر - بیمارستان ولیعصر
  • تلفن 07152722201

درباره آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) لامرد


آدرس آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) لامرد
  • استان فارس - شهرستان لامرد - بلوار ولیعصر - بیمارستان ولیعصر
  • 07152722201
مجوز ها و تاییدیه ها