گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه آرین

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان سیدی – بلوار صبا – بین صبا ۱۷-۱۵
  • تلفن 05133871185

درباره آزمایشگاه آرین


آدرس آزمایشگاه آرین
  • خراسان رضوی - مشهد - خیابان سیدی – بلوار صبا – بین صبا ۱۷-۱۵
  • 05133871185
مجوز ها و تاییدیه ها