گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر بوانات

  • آدرس فارس - شهرستان بوانات - سوریان – شهرک ولی عصر – بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) بوانات
  • تلفن 07144406931

درباره آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر بوانات


آدرس آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر بوانات
  • فارس - شهرستان بوانات - سوریان – شهرک ولی عصر – بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) بوانات
  • 07144406931
مجوز ها و تاییدیه ها