گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه درمانگاه پردیس سپاهان شهر

  • آدرس اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر - خیابان فاتح -جنب بازار کوثر
  • تلفن 03136503828

درباره آزمایشگاه درمانگاه پردیس سپاهان شهر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه درمانگاه پردیس سپاهان شهر
  • اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر - خیابان فاتح -جنب بازار کوثر
  • 03136503828
مجوز ها و تاییدیه ها