گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه دادگستری

  • آدرس تهران - میدان فردوسی - خیابان پارس - داخل بیمارستان دادگستری
  • تلفن 66701153 , 66701154

درباره آزمایشگاه دادگستری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه دادگستری
  • تهران - میدان فردوسی - خیابان پارس - داخل بیمارستان دادگستری
  • 66701153 - 66701154
مجوز ها و تاییدیه ها