آزمایشگاه آیت اله طالقانی

  • آدرس تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی بیمارستان آیت الله طالقانی
  • تلفن 23031257

درباره آزمایشگاه آیت اله طالقانی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه آیت اله طالقانی
  • تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی بیمارستان آیت الله طالقانی
  • 23031257
مجوز ها و تاییدیه ها