گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان شهید عارفیان

  • آدرس آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان بسیج
  • تلفن 04432233191

درباره آزمابشگاه بیمارستان شهید عارفیان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها