گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - چهارراه میدان بار- خیابان طاهری جنوبی
  • تلفن 05137276042

درباره آزمایشگاه فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد
  • خراسان رضوی - مشهد - چهارراه میدان بار- خیابان طاهری جنوبی
  • 05137276042
مجوز ها و تاییدیه ها