گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان امام علی ع

  • آدرس خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - خیابان چمران – خیابان دانشگاه پیام نور
  • تلفن 05832296966 , 05832296974 , 05832297010

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام علی ع


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها