گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان شهید مدنی

  • آدرس آذربایجان غربی - خوی - میدان ولیعصر
  • تلفن 04436223222

درباره آزمابشگاه بیمارستان شهید مدنی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمابشگاه بیمارستان شهید مدنی
  • آذربایجان غربی - خوی - میدان ولیعصر
  • 04436223222
مجوز ها و تاییدیه ها