گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان رازی ارومیه (روانپزشکی سابق)

  • آدرس آذربایجان غربی - جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه
  • تلفن 04432722930

درباره آزمابشگاه بیمارستان رازی ارومیه (روانپزشکی سابق)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها