آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

  • آدرس تهران - پاکدشت - کیلومتر 30 جاده خاوران - شهرستان پاکدشت - میدان شهدای گمنام
  • تلفن 36023110

درباره آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت


آدرس آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
  • تهران - پاکدشت - کیلومتر 30 جاده خاوران - شهرستان پاکدشت - میدان شهدای گمنام
  • 36023110
مجوز ها و تاییدیه ها