گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه سازمان انتقال خون

  • آدرس آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار مدرس
  • تلفن 04433442111

درباره آزمابشگاه سازمان انتقال خون


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمابشگاه سازمان انتقال خون
  • آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار مدرس
  • 04433442111
مجوز ها و تاییدیه ها