اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه شهداء لرزاده

آزمایشگاه خیریه شهداء لرزاده

  • آدرس تهران - میدان خراسان - خیابان خراسان - خیابان لرزاده - درمانگاه شهدای لرزاده
  • تلفن 33132022,33132023

درباره آزمایشگاه خیریه شهداء لرزاده


آدرس آزمایشگاه خیریه شهداء لرزاده

  • تهران - میدان خراسان - خیابان خراسان - خیابان لرزاده - درمانگاه شهدای لرزاده
  • 33132022, 33132023