گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه رسول اکرم

  • آدرس تهران - ستارخان - خیابان نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول اکرم
  • تلفن 66517341 , 66517349

درباره آزمایشگاه رسول اکرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه رسول اکرم
  • تهران - ستارخان - خیابان نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول اکرم
  • 66517341 - 66517349
مجوز ها و تاییدیه ها