گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی دستگرد برخوار

  • آدرس اصفهان - دولت اباد - دستگرد برخوار- خیابان توحید - روبروی امامزاده ادهم
  • تلفن 03145400400

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی دستگرد برخوار


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها