گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر(ع) بیرم

  • آدرس شیراز - بیرم - خیابان ملا
  • تلفن 07152552604

درباره آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر(ع) بیرم


آدرس آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر(ع) بیرم
  • شیراز - بیرم - خیابان ملا
  • 07152552604
مجوز ها و تاییدیه ها