اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردوس

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردوس

  • آدرس تهران - خیابان آیت اله کاشانی - بلوار فردوس - بعداز ستاری بین خیابان ورزی و پروانه پلاک 8
  • تلفن 44127384

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردوس


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردوس

  • تهران - خیابان آیت اله کاشانی - بلوار فردوس - بعداز ستاری بین خیابان ورزی و پروانه پلاک 8
  • 44127384