گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان قدس

  • آدرس آذربایجان غربی - ماکو - خیابان امام
  • تلفن 04434222325

درباره آزمابشگاه بیمارستان قدس


مجوز ها و تاییدیه ها