اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی یاس

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی یاس

  • آدرس تهران - مهر آباد جنوبی - خیابان 20متری شمشیری - جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
  • تلفن 66635133

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی یاس


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی یاس

  • تهران - مهر آباد جنوبی - خیابان 20متری شمشیری - جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
  • 66635133