گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهیددستغیب

  • آدرس فارس - شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی
  • تلفن 07132284780 , 07132289307 , 07132288064

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهیددستغیب


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهیددستغیب
  • فارس - شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی
  • 07132284780 - 07132289307 - 07132288064
مجوز ها و تاییدیه ها