گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان امین (مرکز تحقیقات قلب و عروق)

  • آدرس اصفهان - خیابان ابن سینا – بیمارستان امین
  • تلفن 03134455051

درباره آزمایشگاه بیمارستان امین (مرکز تحقیقات قلب و عروق)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها