گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

  • آدرس فارس - شهر اشکنان - بلوار بعثت
  • تلفن 07152762030 , 07152762031 , 07152762032

درباره آزمایشگاه بیمارستان بعثت اشکنان لامرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
  • فارس - شهر اشکنان - بلوار بعثت
  • 07152762030 - 07152762031 - 07152762032
مجوز ها و تاییدیه ها