آزمایشگاه شهدای هفتم تیر

  • آدرس تهران - شهرری - انتهای خیابان شهید رجایی - داخل بیمارستان شهدای هفتم تیر
  • تلفن 55228580 , 55228581 , 55228582 , 55228583 , 55228584

درباره آزمایشگاه شهدای هفتم تیر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه شهدای هفتم تیر
  • تهران - شهرری - انتهای خیابان شهید رجایی - داخل بیمارستان شهدای هفتم تیر
  • 55228580 - 55228581 - 55228582 - 55228583 - 55228584
مجوز ها و تاییدیه ها