آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد

  • آدرس تهران - خیابان ولی عصر - بالاتراز میدان ونک - خیابان شهید والی نژاد
  • تلفن 2181161

درباره آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد


آزمایشگاه اورژانس در طبقه همکف ساختمان مرکزی بیمارستان روبروی اورژانس بیمارستان، جنب پذیرش می باشد. شامل بانک خون و آزمایشگاه اورژانس شیفت شب می باشد، زمان فعالیت آن به جز بانک خون که 24 ساعته می باشد آزمایشگاه اورژانس از ساعت 17 الی 7 صبح فعالیت می نمایند. دارای 12 نفر پرسنل می باشد که در هر شیفت کاری شب 3 نفر حضور دارند. شامل دستگاههای اتوآنالایزر (Selectra) ، انعقاد (ACL200) ، سل کانتر(کولتر) ، الکترولیت آنالایزر ، میکروسکوپ(4 عدد) سانتریفوژ (2 عدد) ، یخچالهای بانک خون و دستگاه ABG می باشد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد
  • تهران - خیابان ولی عصر - بالاتراز میدان ونک - خیابان شهید والی نژاد
  • 2181161
مجوز ها و تاییدیه ها