اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)

آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)

  • آدرس تهران - پاکدشت - خیابان مطهری - کوچه توحید - درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)
  • تلفن 36032011

درباره آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)


آدرس آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)

  • تهران - پاکدشت - خیابان مطهری - کوچه توحید - درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)
  • 36032011