اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش

  • آدرس تهران - خیابان خواجه عبداله انصاری - بعداز تقاطع ابوذر - پلاک 148
  • تلفن 22866862

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش

  • تهران - خیابان خواجه عبداله انصاری - بعداز تقاطع ابوذر - پلاک 148
  • 22866862