آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش

  • آدرس تهران - خیابان خواجه عبداله انصاری - بعداز تقاطع ابوذر - پلاک 148
  • تلفن 22866862

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بینش
  • تهران - خیابان خواجه عبداله انصاری - بعداز تقاطع ابوذر - پلاک 148
  • 22866862
مجوز ها و تاییدیه ها