گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان خلیج فارس خارک

  • آدرس بوشهر - جزیره خارک - بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت
  • تلفن 07733823036 , 07733823037 , 07733823038 , 07733823039

درباره آزمایشگاه بیمارستان خلیج فارس خارک


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها