گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان مادر و کودک شوشتری

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان شریعتی اول - خیابان هنگ (باسکول نادر)
  • تلفن 07132324803

درباره آزمایشگاه بیمارستان مادر و کودک شوشتری


آدرس آزمایشگاه بیمارستان مادر و کودک شوشتری
  • فارس - شیراز - خیابان شریعتی اول - خیابان هنگ (باسکول نادر)
  • 07132324803
مجوز ها و تاییدیه ها