گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نژاده

  • آدرس تهران - ورامین - پیشوا - خیابان اصلی - میدان امام - جنب داروخانه ناصری - پلاک 22
  • تلفن 36735300

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نژاده


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نژاده
  • تهران - ورامین - پیشوا - خیابان اصلی - میدان امام - جنب داروخانه ناصری - پلاک 22
  • 36735300
مجوز ها و تاییدیه ها