آزمایشگاه فارابی ظفر

آزمایشگاه فارابی ظفر

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - تقاطع خیابان ظفر - ساختمان پزشکان - پلاک 1394
  • تلفن 22229862

درباره آزمایشگاه فارابی ظفر


آدرس آزمایشگاه فارابی ظفر

  • تهران - خیابان شریعتی - تقاطع خیابان ظفر - ساختمان پزشکان - پلاک 1394
  • 22229862