آزمایشگاه حکیم جرجانی

آزمایشگاه حکیم جرجانی

  • آدرس گیلان - خمام - خیابان امام - پشت بازار - ساختمان سعادتی - پلاک 59 - طبقه دوم - واحد4
  • تلفن 1324228507

درباره آزمایشگاه حکیم جرجانی


آدرس آزمایشگاه حکیم جرجانی

  • گیلان - خمام - خیابان امام - پشت بازار - ساختمان سعادتی - پلاک 59 - طبقه دوم - واحد4
  • 1324228507