گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان زینبیه

  • آدرس فارس - شیراز – میدان دفاع مقدس
  • تلفن 07137266812 , 07137266813 , 07137266814 , 07137266815 , 07137266816 , 07137266817 , 07137266819

درباره آزمایشگاه بیمارستان زینبیه


آدرس آزمایشگاه بیمارستان زینبیه
  • فارس - شیراز – میدان دفاع مقدس
  • 07137266812 - 07137266813 - 07137266814 - 07137266815 - 07137266816 - 07137266817 - 07137266819
مجوز ها و تاییدیه ها