گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه سازمان انتقال خون اصفهان

  • آدرس اصفهان - پل خواجو - سازمان انتقال خون
  • تلفن 03132227775 , 03132228885

درباره آزمایشگاه سازمان انتقال خون اصفهان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه سازمان انتقال خون اصفهان
  • اصفهان - پل خواجو - سازمان انتقال خون
  • 03132227775 - 03132228885
مجوز ها و تاییدیه ها