آزمایشگاه مفرح

آزمایشگاه مفرح

  • آدرس تهران - یاخچی آباد - میدان بهمن - خیابان بهمنیار
  • تلفن 55311923,55311931

درباره آزمایشگاه مفرح


آزمایشگاه بیمارستان مفرح در فضایی وسیع، آرام و در محوطه ای زیبا با کادر فنی مجرب و با تجربه و مجهز به تجهیزات پیشرفته، به صورت شبانه روزی کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را در بخش های میکروب شناسی ، هورمون شناسی ، یوشیمی ، خون شناسی ، کروماتوگرافی ، الکتروفورز ، پاتولوژی ، فصد خون ، تومور مارکرها ، غربالگری جنین و غربالگری نوزاد را انجام می دهد تا در تشخیص قطعی بسیاری از بیماری ها در خدمت پزشک و بیمار باشد.

آدرس آزمایشگاه مفرح

  • تهران - یاخچی آباد - میدان بهمن - خیابان بهمنیار
  • 55311923, 55311931