اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه منطقه 19

آزمایشگاه درمانگاه منطقه 19

  • آدرس تهران - خانی آباد نو - خیابان میثاق - پلاک 78
  • تلفن 55544404

درباره آزمایشگاه درمانگاه منطقه 19


آدرس آزمایشگاه درمانگاه منطقه 19

  • تهران - خانی آباد نو - خیابان میثاق - پلاک 78
  • 55544404