گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی

  • آدرس آذربایجان غربی - سلماس - بلوار جمهوری اسلامی
  • تلفن 04435221666 , 04435221665

درباره آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها