گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه دارالشفاء فاطمیه

  • آدرس اصفهان - زینبیه جنوبی - مقابل پارک لاله - مؤسسه خیریه فاطمیه اصفهان
  • تلفن 03134703011 , 03134703012 , 03134703013 , 03134703014

درباره آزمایشگاه دارالشفاء فاطمیه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه دارالشفاء فاطمیه
  • اصفهان - زینبیه جنوبی - مقابل پارک لاله - مؤسسه خیریه فاطمیه اصفهان
  • 03134703011 - 03134703012 - 03134703013 - 03134703014
مجوز ها و تاییدیه ها