گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه خرامه

  • آدرس فارس - خرامه - بلوار ورودی شهر
  • تلفن 07132728443 , 07132728440

درباره آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه خرامه


مجوز ها و تاییدیه ها