گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

  • آدرس فارس -شهرستان مهر- بلوار امام خمینی- بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهر
  • تلفن 07152822514

درباره آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر


مجوز ها و تاییدیه ها