گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین سپیدان

  • آدرس فارس - سپیدان - جاده کبریت سازی - بیمارستان امام حسین (ع)
  • تلفن 07136725245

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام حسین سپیدان


مجوز ها و تاییدیه ها