اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی مهپور

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی مهپور

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی - ایستگاه چهارصد دستگاه - پلاک 325
  • تلفن 33343549

درباره آزمایشگاه پاتوبیو لوژی مهپور


آدرس آزمایشگاه پاتوبیو لوژی مهپور

  • تهران - خیابان پیروزی - ایستگاه چهارصد دستگاه - پلاک 325
  • 33343549